เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท ไดโดะ ชิโคะ จำกัด

ผู้บริหารสูงสุด
ก่อตั้ง
เงินทุน
รายได้สุทธิ
จำนวนพนักงาน
กลุ่มบริษัทในเครือ

บริการหลัก
คุณ ยาสุเทรุ คาวะเสะ
1 เมษายน พ.ศ. 2478
\1,000,000
\23,000,000 (ในปี พ.ศ. 2023)
161
Paseku CO.,LTD
Daido No-en CO.,LTD
การวางแผนผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้ารส่งเสริมการขายดั้งเดิมและสินค้าขายปลี
CEO Yasuteru Kawase

ผู้บริหารสูงสุด
คุณ ยาสุเทรุ คาวะเสะ

สารจาก CEO

ภายใต้นโยบายการผลิตภายในองค์กร ตั้งแต่การเสนอผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการจัดส่ง พนักงานทุกคนร่วมมือกันผลิตสินค้าคุณภาพสูงและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และพยายามให้บริการที่ทำให้ลูกค้าของเรามีความสุขและมีส่วนร่วมในการรรับผิดชอบต่อสังคม เราเชื่อว่าสุขภาพของพนักงานคือแหล่งพลังงานของเรา ดังนั้นเราจึงจัดตั้งโรงอาหารของบริษัท “โรงอาหาร ไดโดะ ฟาร์ม” โดยที่พนักงานช่วยกันปลูกผักและทำอาหารเอง พวกเขาทำงานอย่างร่าเริงและสนุกสนาน

ปรัชญาของบริษัท

“สร้างรายได้พร้อมทั้งความสนุกสนานและเอื้อประโยชน์ต่อสังคม”


10 แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน

  1. รอบคอบ สังเกต และใส่ใจ อยู่เสมอ
  2. แนะนำและจัดหาสินค้าและบริการที่ Daido Shiko เท่านั้นที่สามารถทำได้
  3. ลงมือทำทันที ก้าวหน้าทุกวัน
  4. ทำความสะอาด จัดระเบียบ เก็บของให้เป็นระเบียบ มีจิตสัมผัสด้านสุนทรียภาพ
  5. ดูแลสิ่งต่างๆ ให้ดี สร้างสรรค์เพื่อจัดการของเสีย
  6. มีความภาคภูมิใจอย่างมืออาชีพ
  7. ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเติบโตต่อไป
  8. ร่วมเดินไปด้วยกันกับพนักงานทุกคน
  9. ตะหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
  10. ขอบพระคุณลูกค้าเสมอ

แผนที่


ข่าวสาร

ただいま登録されている情報はありません

ページトップ