Công ty

Thế Giới Hồ Sơ Công Ty

CÔNG TY Daido Shiko

Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
Vốn đầu tư
Cộng lại số thu nhập
Nhân viên
Công ty thành viên

Dịch vụ chính
Yasuteru Kawase
April 1, 1935
\1,000,000
\23,000,000 ( in 2023)
161
Paseku CO.,LTD
Daido No-en CO.,LTD
Lập kế hoạch sản xuất cung cấp những sản phẩm nhựa
CEO Yasuteru Kawase

Giám đốc điều hành
Yasuteru Kawase

Thông điệp từ giám đốc điều hành

Theo chính sách sản xuất nội bộ từ đề xuất sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất đến vận chuyển, tất cả nhân viên đều làm việc cùng nhau để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và giá trị gia tăng cao , đồng thời cố gắng cung cấp những dịch vụ khiến khách hàng hài lòng và đóng góp cho xã hội. Chúng tôi tin rằng sức khỏe của nhân viên là nguồn năng lượng của chúng tôi . Do đó chúng tôi hoạt động nhà ăn công ty “Daido trang trại Cafeteria”, nơi bản thân

Phương châm của công ty là

“ Vui vẻ làm việc và đóng góp cho xã hội.”


10 nguyên tắc chỉ đạo cho mọi nhân viên

  1. Chu đáo, nhận thức rõ, chú ý
  2. Suy nghĩ, đề xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chỉ có thể được thực hiện tại công ty Daido Shiko
  3. Hành động ngay lập tức, tiến lên hàng ngày
  4. Sạch sẽ, dọn dẹp, gọn gàng
  5. Đừng lãng phí, sử dụng hàng hóa cẩn thận
  6. Có niềm tự hào về khả năng chuyên nghiệp
  7. Hãy sống thật ý nghĩa không ngừng vươn lên
  8. Tất cả nhân viên giữ quan hệ tốt với nhau
  9. Phát triển bền vững của công ty
  10. Cảm ơn sâu sắc đối với khách hàng

Địa chỉ


Tin tức

ただいま登録されている情報はありません

ページトップ