Chính sách bảo mật

Daido Shiko Co., Ltd

Giới thiệu

Daido Shiko Co., Ltd (sau khi được gọi là "Công ty" hoặc " chúng tôi ") thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng để cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các luật và quy định liên quan đến thông tin cá nhân, xử lý thông tin cá nhân đúng cách, bảo vệ nó một cách triệt để.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ có được thông tin cá nhân đúng cách mà không có bất kỳ sự lừa dối hoặc phương tiện gian lận nào khác

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
・Thông tin và hoạt động bán hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
・Liên hệ để biết thông tin mới nhất của chúng tôi, các hội thảo và triển lãm khác nhau
・Yêu cầu khảo sát và các bảng câu hỏi khác
・Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi
・Cá nhân hóa các trang web và dịch vụ email
・Sử dụng trong hoạt động tuyển dụng        
・Trả lời các câu hỏi

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cho mục đích gửi tạp chí thư của chúng tôi cho những người đã trao đổi danh thiếp và những người liên quan của chúng tôi.

3. Giới thiệu về cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ cho khách hàng và quảng cáo sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn cho phép gửi và nhận cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, chúng tôi có thể truy xuất cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn và liên kết lịch sử hành vi được thu thập với thông tin cá nhân của bạn.

4. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc phá hủy thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý.

5. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ với sự đồng ý của khách hàng trong phạm vi mục đích sử dụng. Khi tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân được ủy quyền cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ giám sát bên thứ ba khi cần thiết và phù hợp để thông tin cá nhân có thể được quản lý an toàn.

6. Tiết lộ / đính chính thông tin cá nhân

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ khách hàng về việc tiết lộ thông tin của chính mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiết lộ thông tin. Nếu chúng tôi không thể xác nhận danh tính của khách hàng, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin.

Nếu khách hàng yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời yêu cầu sau khi điều tra.

7. Rà soát, sửa đổi

Nội dung của Chính sách bảo mật này sẽ được xem xét và cải thiện theo thời gian.

Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi chúng được đăng trên trang web này.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau.

Liên hệ

Daido Shiko Co.,Ltd.
1-448 Seko, Moriyama-ku, Aichi 463-0068, JAPAN

 

ページトップ